Der pågår i øjeblikket en stor diskussion om plastmaterialer generelt og om plastemballage i særdeleshed.
En stor del af diskussionen om plastemballager drejer sig om, hvorvidt de anvendte materialer består af nyvare eller genbrugsmateriale og om materialet i øvrigt er velegnet til at blive genbrugt.

Vi vil hermed give en kort forklaring på, hvilke materialer vi hos Pack Plast A/S anvender i produktionen og hvordan sammensætningen af råvarer er i disse.

Et af de materialer, som har den højeste genanvendelsesandel, er PET, som primært anvendes til blæsestøbning af flasker og til ekstrusion folier med efterfølgende themoformning af emballager, hvilket er den teknologi vi anvender hos Pack Plast A/S

Hos Pack Plast A/S anvender vi udelukkende APET eller APET/PE-folier.

Disse materialer, som vi bearbejder ved thermoformning, sikrer vi gennem indkøb fra certificerede leverandører, altid har et indhold af recirkuleret materiale på ca. 85%.
Den resterende materialeandel består af nyvare.
Denne sammensætning af materiale anser vi pt. som værende den mest optimale og miljømæssigt korrekte til fremstilling af themoformet emballage til fødevarer.

Alle de råvarer, vi anvender, har altså et stort indhold af genbrugt materiale og lever dermed op til ønskerne om en generel genanvendelse af plastmaterialer.

Ved thermoformning af plastemballage opstår der en vis mængde spild fra dels opstart af nye produktioner og dels fra stansegitter, som er det materiale, der er tilbage, når de færdige emballager er blevet stanset ud af den folie, der anvendes som råvare.
Alt dette materiale presses i baller og returneres til vores råvareleverandører og genanvendes hos disse 100%.
Vi genererer altså intet plastspild i vores produktionsproces.

Ligesom vi genanvender al overskudsmaterialer fra produktionen, vil indsamlet og rengjort APET samt APET/PE også kunne genanvendes 100%.